affärslösningar

microsoft 365

Ökad produktivitet med inbyggd intelligens

Microsoft 365 ger dig nya metoder för att hantera ditt företag och förbättra relationer till både kunder och leverantörer med integrerade arbetsflöden. Tjänsten kombinerar högklassig produktivitet i Office 365 och med enhetshantering och säkerhet, vilket ger er möjligheten att samarbeta på nya intelligenta sätt som effektiviserar företagsprocesserna. Inbyggda kompatibilitetsfunktioner i Windows 10 hjälper er att övergå från att arbeta på en lokal enhet på kontoret till en mobil enhet.

Den intelligenta säkerheten i Microsoft 365 skyddar proaktivt dina medarbetare, dina data och din kundinformation. Ni får ett avancerat skydd mot skadlig kod som kompletterat med kontinuerliga mänskliga observationer kan förbättra hur hot upptäcks och elimineras.

Fördelar Microsoft 365

  • Säkerhet

    Prioritera säkerhet utan att offra produktivitet

  • Office medföljer

    Alltid de senaste versionerna av Office-programmen

  • Skydd mot hot

    Skyddar företagsdata på era medarbetares personliga enheter

Produktspecialist Microsoft 365

Vill ni veta mer om de ingående delarna i Microsoft 365 och få ett förslag på hur tjänsten kan utformas för att passa er verksamhet? Boka ett möte med vår expert Tommy så berättar han mer, ni når honom på telefon 0140-38 51 04 eller genom att mejla till tommy.einarsson@dkgroup.se.