DK IT-Concept

Specialister på IT-infrastruktur

Vår kärnverksamhet

Vårt mål är att göra IT till en enkel och naturlig del av våra kunders vardag, skapa arbetsro och generera växtkraft, så att våra kunder kan koncentrera sig på sin kärnverksamhet och utveckla sina affärer. Med våra moderna paketerade IT-lösningar och tjänster vill vi hjälpa fler företag att nå sin fulla potential.

Vi är idag ett starkt team på ca 20 affärsutvecklare och konsulter med spetskompetens inom IT-branschens mest centrala affärsområden. Med bred erfarenhet och kompetens levererar vi kompletta IT-tjänster och attraktiva affärslösningar till små och stora företag. Vår ambition är att bygga långsiktiga och ömsesidigt gynnsamma relationer till våra kunder, och vårt mål är att överträffa era förväntningar i varje möte.

Vad vi gör

Affärsutveckling med tekniska inslag och rådgivning inom IT-branschens alla områden

Varför välja oss

Vi sätter era behov i fokus och skapar skräddarsydda lösningar utifrån era förutsättningar

Våra kunder

Vi levererar kompletta IT-lösningar till små- och stora företag inom många olika branscher

Erfarenhet & kompetens sedan 1903

1903

DK startade sin verksamhet år 1903, då i form av en pappershandel.
Under många år därefter förändrades verksamheten och IT blev successivt en del av kärnverksamheten.

2016

Vår nuvarande VD tillträder med en tydlig vision för företaget över de kommande åren.

2018

Ett omfattande förändringsarbete initieras, ett arbete som kommer att verkställas två år senare.

2019

Mot slutet av 2019 bryter vi ut tre verksamheter ur vårt tidigare bolag DK Data. Vi bildar DK IT-Concept med fokus på affärsutveckling inom IT, DK Print som levererar kompletta printlösningar samt IT Centrum som ansvarar för vår fysiska butik och erbjuder kontorsmaterial till både företagare och privatpersoner. Tillsammans utgör vi DK Group.

2020

Vi lanserar ny hemsida och presenterar DK IT-Concept.