Frederik Rudbäck

DK:s konsulter har förmåga att sätta sig in i hur vi jobbar i detalj och skapa stödsystem för vårt arbete.

Frederik Rudbäck
VD - Jofrab TWS